Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email
YouTube    Facebook

Projekt Hiporehabilitace

 

Projekt "Zvýšení odborného vzdělávání se zaměřením na hiporehabilitaci"

reg. č. CZ.1.07/1.1.01/03.0037 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
 
Název projektu: Zvýšení odborného vzdělávání se zaměřením na hiporehabilitaci

Realizátor: Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

E-mail, kontaktní osoba: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Mgr. Otakar Březina

Doba realizace projektu: 1.1.2011 – 30.6.2012

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.01/03.0037

Webové stránky projektu: www.cza-hu.cz/hiporehabilitace

Lidé: 80 žáků, 12 pedagogů


V dnešní době se setkáváme se slovem hiporehabilitace poměrně často. Ale kdo z nás přesně ví, co tento termín znamená?

Hiporehabilitace je zastřešující pojem pro léčebné aktivity spojené s využitím koní. A to jednak v hipoterapii, při léčbě pohybových poruch, jednak v oblasti psychoterapie,při léčbě s využitím koní pomocí psychologických prostředků, a v neposlední řadě při sportu handicapovaných v parajezdectví.

„ Protože se naše škola zaměřuje, mimo jiné, i na obor Chov koní a jezdectví a Chovatel koní a jezdec, neustále hledáme možnosti, jak zvýšit atraktivitu studia, obohatit a rozšířit možnosti uplatnění našich absolventů. Již řadu let víme, že přímo obor Hiporehabilitace se v České republice nikde nevyučuje. S myšlenkou zavést tuto žhavou novinku si tedy již nějakou dobu pohráváme. A bylo jen logické pokusit se o to pomocí projektu, který dostal název Zvýšení odborného vzdělávání se zaměřením na hiporehabilitaci," říká ředitel školy Mgr. Otakar Březina, garant projektu.

Hlavním cílem projektu je úspěšné zahájení výuky předmětu Hiporehabilitace ve škole Česká zemědělské akademie v Humpolci, střední škola. Je třeba zdůraznit, že Hiporehabilitaci, která má nezastupitelnou roli v integraci tělesně a duševně postižených osob do společnosti, nevyučuje žádná jiná střední škola v regionu, ani v ČR.

„Náplní předmětu je výběr a příprava koní pro terapeutické účely, vztah člověka a koně, požadavky na specifické dovednosti koní a jejich testování před zařazením do terapie. Velký důraz je také kladem na terapeutický realizační tým. Žáci jsou rovněž seznámeni s organizacemi, které se zabývají léčebným ježděním (léčebny, ústavy, neziskové organizace, případně fyzické osoby). V další části se předmět zabývá charakteristikou nejčastějších postižení, nemocí a specifických potřeb klientů v hipoterapii, základní terapeutickou polohou, nasedáním a sesedáním klienta, charakteristikou a korekcí polohy klienta. Nedílnou součástí výuky je používání výstroje pro koně a jezdce a dalších pomůcek v hiporehabilitaci. V předmětu nechybí seznámení s legislativou týkající se hiporehabilitace,“ dodává učitel Ing. Josef Tomášek.

Hlavním cílem projektu je úspěšné zahájení výuky předmětu Hiporehabilitace ve škole Česká zemědělské akademie v Humpolci, střední škola. Hiporehabilitaci, která má nezastupitelnou roli v integraci tělesně a duševně postižených osob do společnosti, nevyučuje žádná jiná střední škola v regionu, ani v ČR.

Zkušebním rokem výuky hiporehabilitace se stane školní rok 2011/2012, který bude v červu 2012 zakončen zhodnocením výsledků a přínosem pro studenty školy. Podle této evaluace pak dojde k eventuálním úpravám a inovacím ŠVP.


Jaké úkoly budeme muset zvládnout?

Chtěli bychom vytvořit, případně zakoupit výukové materiály (elearningové kurzy, sylaby, podpůrné texty, odkazy,instruktážní DVD, učebnice, odbornou literaturu) a inovat školní vzdělávací program (ŠVP) v návaznosti na nové prostředky výuky Hiporehabilitace.

Dále musíme zakoupit prostředky pro praktickou výuku - odborně vycvičené koně, potřebnou výstroj pro koně, pomůcky pro hiporehabilitaci.

Předpokládáme teoretickou a praktickou výuku ve 3. ročníku oborů Chovatel koní a jezdec, Chovatelství chov koní a jezdectví, Agropodnikání- chov koní a ekoslužby a dále rozšíření výuky všeobecných i odborných předmětů 1. a 2. ročníků o témata spojená s hiporehabilitací.

Do vzdělávacích aktivit projektu se v letech 2011 - 2012 zapojí celkem 80 žáků pod vedením lektora hiporehabilitace a 12 učitelů všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětů.

První skupina žáků byla do projektu zapojena formou výuky od září 2011.

Učitelé ve všeobecných i odborných předmětech 1. a 2. ročníku zařazují do výuky témata spojená s hiporehabilitací, aby žákům umožnili co nejkvalitnější cílenou přípravu na úspěšné absolvování předmětu Hiporehabilitace ve 3. ročníku. Tento ročník již je zaměřen na získání komplexních teoretických a praktických znalostí hiporehabilitace v rámci vyučovaného předmětu. Pro teoretické zvládnutí předmětu budou mít žáci k dispozici e-learningové materiály a další elektronické výukové podklady, jež vytvoří lektor Hiporehabilitace a učitelé dalších předmětů během projektu. Takto zpracované informace si žáci budou moci ověřit při praktické výuce. Zde si žáci na skutečných klientech vyzkouší, jaký dopad bude mít jejich činnost. Uvidí tedy všechny možnosti hiporehabilitační práce.

Praktické dovednosti žáci získají během praxí realizovaných v organizacích sdružených pod Českou hiporehabilitační společností, která garantuje jejich odbornost. Na závěr 3. ročníku budou mít žáci možnost složit zkoušky z Hiporehabilitace a získat tak Osvědčení České hiporehabilitační společnosti. Toto osvědčení pro ně bude velkou motivací pro aktivní a úspěšné absolvování předmětu, díky kterému budou mít větší možnost uplatnění na trhu práce, a to jak v zemědělství, tak ve zdravotnictví. Všichni samozřejmě dostanou známku z předmětu Hiporehabilitace. Díky e-learningu nejen získají potřebné vědomosti, ale rozšíří svou vzdělávací činnost i o práci s ICT. I tím se výuka pro žáky stane přitažlivější. Rovněž se budou moci během výuky zúčastnit vytvoření instruktážního DVD, a to jako odborníci na práci s koňmi, figuranti nebo kameramani.

Výuka Hiporehabilitace byla ve škole slavnostně zahájena v září 2011. V posluchárně školy se sešli všichni zájemci o toto studium a osobně se zde seznámili s paní Ing. Caskovou, přední odbornicí na hiperehabilitaci v České republice ( ta zajišťuje teoretickou i praktickou výuku předmětu Hiporehabilitace).

Této výuce předcházely motivační besedy s žáky prvních a druhých ročníků, kteří se přihlásili k výuce oborů zabývají se chovem koní a jezdectví, a většina z nich byla možností výuky tohoto nového předmětu nadšená.

Praktická výuka , která navazuje na znalosti z teorie ,probíhá už přímo na středisku pro praktický výcvik – Školním statku Humpolec, kde mají žáci odpovídající podmínky a zázemí.

Takto bude probíhat výuka celý školní rok, během kterého bude moci 20 nejlepších žáků absolvovat 5tidenní praxi v zařízeních, která se již dlouhá léta zabývají praktickou hiporehabilitační činností pod patronací České hiporehabilitační společnosti.

V současné době již tedy probíhá výuka předmětu Hiporehabilitace v praxi a materiály, které byly připraveny v první etapě projektu, se používají při výuce. „Věřím, že předmět Hiporehabilitace zůstane ve spektru našich oblíbených vyučovaných předmětů natrvalo, “ podotýká ředitel projektu Mgr. Otakar Březina.


A co toto všechno žákům přinese?

Na tuto otázku nám odpovídá zástupce ředitele Ing. František Stiller:

„Díky výuce předmětu Hiporehabilitace ve škole a díky Osvědčení od České hiporehabilitační společnosti, jež budou moci získat v rámci výuky, žáci získají přehled o hiporehabilitaci a o praktických možnostech uplatnění vyškolených odborníků na trhu práce.

Prostřednictvím praktické výuky na pracovištích v léčebnách Jihlava, Havlíčkův Brod , Luže-Košumberk a v dalších organizacích (Valdek, Epona, Svítání, Školní statek Humpolec, Občanské sdružení Chrpa) uvidí práci hipoterapeutických týmů ve spolupráci s lékaři a jejich klienty. Poznají rozdílná prostředí pro provozování hiporehabilitace, různé metody a získají i nové teoretické informace. Domnívám se, že díky zkušenostem s e-learningem a informačními a komunikačními technologiemi ve výuce budou žáci lépe ovládat práci s moderní technikou a technologiemi.

Díky kontaktům s organizacemi a léčebnami,zajišťujícími a využívajícími hiporehabilitaci budou mít i lepší orientaci a větší šance při hledání pracovních příležitostí v regionu ,v ČR i v EU.“

 

 

1 cech obkladacu logo casopis 4 6
logoagroportal agrojournal