Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email
YouTube    Facebook

Projekt Odborné kompetence

 

Projekt „Zvýšení odborných kompetencí učitelů v profilových zemědělských předmětech“


V sídle Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru v Humpolci proběhlo 10. března zahajovací setkání projektového týmu, který bude pracovat v projektu „Zvýšení odborných kompetencí učitelů v profilových zemědělských předmětech“. Je tak završena dlouhodobá snaha o získání prostředků z ESF, které by podpořily provedení potřebných změn ve výuce odborných zemědělských předmětů.

Projekt reaguje na výzvu MŠMT v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, konkrétně na podaktivitu „Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oborech Zemědělství a lesnictví a Zdravotnictví“. Výzva byla vyhlášena na jaře 2010 a po odmítnutí ministerstva zemědělství stát se žadatelem se Asociace rozhodla požádat o podporu sama, s podporou Agrární komory ČR. Žádost Asociace byla loni na podzim MŠMT schválena a z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jí byla přidělena finanční podpora ve výši 5 346 328, 64 Kč.

Základním cílem zahájeného projektu je komplexně přepracovat metodiky výuky odborných předmětů na středních zemědělských školách nebo středních školách vyučujících agropodnikání či příbuzné obory, tak aby vyhovovaly potřebám současné praxe. Jako velice vhodné se ukázalo provedení předprojektového průzkumu v členských školách Asociace. Pomohl mnohem přesněji vymezit cílovou skupinu a její potřeby a vedl ke stanovení základních cílů a výstupů tohoto projektu. K dosažení těchto cílů bylo třeba vytvořit autorské týmy. Aby bylo zajištěno jejich kvalitní složení, bylo ještě před zahájením umožněno zájemcům o práci v těchto týmech přihlásit se a zúčastnit se výběru. Vybrány byly dva autorské týmy, jeden pro oblast pěstování rostlin a vše co s tím souvisí. Druhý tým má na starosti vše, co souvisí s chovem zvířat. Obě skupiny budou spolupracovat i na vzájemných mezipředmětových vtazích. Výsledkem budou 2 moduly multimediálních metodik výuky odborných předmětů pro odborné školy vyučující agropodnikání či příbuzné obory. Každý modul bude mít 3 kapitoly
v následujícím členění:

  • Chov zvířat: Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat, Obecná zootechnika, Speciální zootechnika.
  • Pěstování rostlin: Základní činitelé zemědělské prvovýroby, Agrotechnika a ochrana zemědělských plodin, Speciální rostlinná výroba.

Každá kapitola bude předmětem samostatného dvoudenního školení ve specializovaných školících centrech vybavených příslušnou technikou, pomůckami a potřebným profesním zázemím (Humpolec, Děčín, Tábor, Chrudim, Rajhrad). Pedagogové tedy budou komplexně
proškolení v tom, jak tyto nové metody výuky realizovat v praxi.

Projekt potrvá 3 roky a bude ukončen 28. února 2014.

PhDr. Aleš Hradečný, hlavní manažer projektu


Letak projektu

 

 

 

1 cech obkladacu logo casopis 4 6
logoagroportal agrojournal