Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email
YouTube    Facebook

Implementace MS Class Serveru

Implementace Microsoft Class Serveru do učebního procesu


Anotace

V rámci projektu byly připraveny výukové, testové a metodické materiály učiteli naší školy. Tyto materiály jsou studentům k dispozici prostřednictvím technologie LMS. Použitý produkt - Microsoft Class Server. Studenti tak získali mocný e-learningový nástroj pro řízení své výuky i své domácí přípravy


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu byla příprava interaktivních výukových, testových a metodických materiálů, a to prostřednictvím technologie LMS s využitím produktu Microsoft Class Server. Tento moderní systém výuky využívající multimediální prostředky zvyšuje motivaci osvojování nových poznatků, usnadňuje práci studentům se specifickými poruchami učení, usnadňuje doplnění zameškané látky studentům ve škole dlouhodobě nepřítomným a v neposlední řadě podporuje schopnost zacházet s nejmodernějšími prostředky ICT.
Dalším cílem bylo podpořit samostatnou práci studentů mimo vyučování, podpořit učení inspirativními úlohami a vytvořit poměrně rozsáhlou databázi učebních textů a příkladů, které umožní studentům snadnější pochopení učiva a usnadní jejich domácí přípravu.
Projekt směřuje také ke zlepšení práce učitele, který má pomocí on-line systému celou řadu možností přípravy opakování, procvičování a získávání tak zpětné vazby o potřebách jednotlivých studentů. Elektronická verze testování pak výrazně napomáhá vyšší efektivitě práce učitele, neboť výsledky testů systém do značné míry sám zpracuje a ohodnotí dle zadaných kritérií.


Harmonogram realizace projektu

01/06/2006 – 15/06/2006

 • instalace Microsft Class Serveru
 • úprava síťové infrastruktury
 • konfigurace Class Serveru (nastavení základních informací – adresa, db, uživatelé)
 • správa uživatelů (tvorba účtů pro učitele, studenty a třídy)
 • editace domovské stránky Class Serveru školy


16/06/2006 – 15/08/2006

 • příprava výukového a testového materiálu do předmětu „Informační a komunikační technologie“ (Principy počítačových sítí; Grafika a digitální fotografie)


20/08/2006 – 31/08/2006

 • prezentace systému Class Serveru učitelům školy (využití materiálů připravených do předmětu „Informační a komunikační technologie“)
 • školení učitelů (ukázka tvorby výukových, testových a metodických materiálů)


01/09/2006 – 31/12/2006

 • prezentace systému Class Serveru studentům školy
 • tvorba a zpřístupnění výukových materiálů učiteli školy
 • provoz systému


01/2007

 • vyhodnocení projektu
 • zveřejnění vyhodnocení projektu

 

V rámci projektu byla pro žáky školy vytvořena a zpřístupněna rozsáhlá databáze výukových, testových a metodických materiálů. Žáci přijali nový systém pozitivně a osvojili si jeho využívání nejen při výuce, ale zejména při své domácí přípravě. Projekt rovněž přispěl k intezivnějšímu využívání multimediálních prostředků ve výuce.

 

 

1 cech obkladacu logo casopis 4 6
logoagroportal agrojournal