Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email
YouTube    Facebook

Přijímací řízení

Kritéria pro přijímací řízení

Kritéria pro přijímací řízení budou zveřejněna do konce ledna 2018.


Počty přijímaných žáků

 • počty přijímaných žáků budou zveřejněny do konce ledna 2018


Termíny podání přihlášek

 • do 1. března 2018
 • přihlášky se podávají řediteli střední školy osobně nebo poštou
 • u všech nabízených studijních a učebních oborů, kromě nástavbového studia a studia při zaměstnání, musí uchazeč na přihlášce ke studiu doložit lékařské potvrzení


Termíny přijímacích zkoušek

 • 12. duben 2018 (první řádný termín - čtyřleté studium)
 • 16. duben 2018 (druhý řádný termín - čtyřleté studium)

 

 • 10. květen 2018 (první náhradní termín)
 • 11. květen 2018 (druhý náhradní termín)


Výsledky přijímacích zkoušek

 • ředitel školy zveřejní do 3 pracovních dnů od data, kdy CERMAT uvolní výsledky příjímacích zkoušek, seznam přijatých uchazečů
 • rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává
 • písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům


Odevzdání zápisového lístku

 • uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu (nevztahuje se na nástavbové studium)
 • zápisový lístek se odevzdává řediteli střední školy
 • pokud se uchazeč hlásí ze základní školy, obdrží zápisový lístek na základní škole
 • pokud se uchazeč hlásí odjinud, obdrží zápisový lístek na základě písemné žádosti na příslušném krajském úřadě dle trvalého místa bydliště (pro kraj Vysočina – Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava)
 • pokud škola do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení
 • vzor vyplnění zápisového lístku - zde (vyplňujte pouze žlutě zvýrazněnou část)


Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
 • o výsledku odvolacího řízení rozhoduje krajský úřad
 • rozhodnutí musí oznámit nejpozději do 30 dnů

 

Ukázka typových úloh


Formuláře přihlášek ke studiu

 

Je určena pro přihlašování uchazečů na denní formu vzdělávání ve dvou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou, a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s maturitní zkouškou v případech, kdy u nich není Rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání u zde uvedených oborů vzdělání, i ke zkrácenému studiu.

 • Přihláška pro nástavbové studium (hnědý podtisk)   XLS   PDF

Slouží pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech nástavbového studia (podmínkou je úspěšné ukončení stanoveného oboru vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání, případně odpovídajícího vzdělávání v ostatních formách vzdělávání). Jde jak o obory bez talentové zkoušky, tak obory s talentovou zkouškou. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na zde uvedené obory vzdělání, i ke zkrácenému studiu.

 • Přihláška pro ostatní formy vzdělávání (zelený podtisk)   XLS   PDF

Slouží pro přihlašování na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání ve dvou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou v případech, kdy u nich není Rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na zde uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání, i ke zkrácenému studiu.

 

 

 

 

 

 

 

1 cech obkladacu logo casopis 4 6
logoagroportal agrojournal