Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email
YouTube    Facebook

Zemědělec - farmář

Obor vzdělání s výučním listem  41 - 51 - H/01

 • pro chlapce a dívky
 • pro absolventy povinné školní docházky
 • tříleté denní studium
 • absolvent obdrží výuční list


Výuka

 • Humpolec, Školní 764


Náplň studia

 • absolvent po úspěšném ukončení studia má potřebné znalosti a schopnosti k podnikání v zemědělství
 • orientuje se v problematice pěstování rostlin, chovu zvířat a efektivním využívání zemědělské techniky
 • odborná připravenost k řízení motorových vozidel - sk. B, C, T
 • možnost absolvování kurzu ovládání samojízdných strojů
 • možnost absolvování svářečských kurzů (svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, svařování plastů, pájení mědi)


Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec-farmář a chovatel zvířat. Vykonává činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky. Absolvent je  připraven pro život na venkově a také pro soukromé podnikání v zemědělství. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B, C.

Odborné kompetence absolventů, umožňující vykonávat následující pracovní činnosti:

 • pěstování rostlin  - základní zpracování půdy, předseťová příprava a kultivace půdy během vegetace, aplikování statkových a průmyslových hnojiv, setí a sázení hlavních druhů pěstovaných rostlin, ošetřování rostlin během vegetace a realizování preventivních opatření proti výskytu plevelů, chorob a škůdců, sklízení, provádění posklizňové úpravy a skladování rostlinných produktů, hnojiv a chemikálií apod. 
 • chov zvířat - uplatňování kladného vztahu a zodpovědného přístupu ke zvířatům, zabezpečení pohody zvířat (welfare), provádění ošetřování, odchovu, chovu a krmení jednotlivých druhů a kategorií zvířat, posuzování zdravotního stavu a realizování potřebných preventivních opatření apod. 
 • efektivní využívání zemědělské techniky, řízení motorových vozidel - obsluha, seřizování a provádění běžné údržby a základních oprav zemědělské techniky, vykonávání úkonů garážní péče a uskladňování strojů, provádění údržby motorových vozidel skupiny T, B, C, odborná připravenost k řízení motorových vozidel skupiny T, B, C

 

Školní vzdělávací programy

 

 

PR články

 

 

 

1 cech obkladacu logo casopis 4 6
logoagroportal agrojournal