Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email
YouTube    Facebook

Historie školy

 

skola 1887 a

V roce 2017 dovršila Česká zemědělská akademie úctyhodných 130 let svého trvání.

 

Pojďme si trochu zavzpomínat,  ohlédnout se zpátky  a připomenout si její první krůčky.

 


První zmínka se datuje  na 27. března 1887, kdy zemský výbor v Praze povolil zřídit zimní hospodářskou školu v Humpolci.  Již v lednu 1888 byla zahájena výuka  v omezených prostorách budovy tkalcovské školy, v domě zvaném Koráb. O tři roky později – 1891 bylo rozhodnuto o změně zimní školy v celoroční školu rolnickou, později rolnicko - lnářskou. Pro účely odborného vzdělávání byl zakoupen v roce 1896 školní statek na Dusilově.  11. srpna 1897 byl položen základní kámen ke stavbě nové školní budovy na Dusilově. V tomto období se vystřídali ve funkci ředitele školy: Josef  Josek, Antonín Müller, Antonín Mohl a Josef Slabý.

Škola se začala velmi příznivě rozvíjet. Ještě na přelomu století bylo zřízeno pokusné pole a botanická zahrada, probíhala elektrifikace a nakoupily se moderní zemědělské stroje. Velkého rozkvětu dosáhla škola za ředitele školy  Otakara Březiny v letech 1908 – 1934.

Výuku i samotný provoz školy zabrzdily obě světové války. Dosavadní prestiž školy upadala, nic se nemohlo opravovat, škola i statek chátraly. Na krátkou dobu  byla i v budově školy umístěna  německá okupační jednotka. Také se v tomto období vystřídali ve funkci ředitele Josef Pacovský, Ing. František Lešovský, Ing. Vincenc Michal, Ing. Břetislav Šimon.

V roce 1949 byla škola zestátněna. V 50. letech došlo ve škole i na statku  k výrazným změnám.

Během krátké doby dochází k modernizaci statku, nakupují se nové stroje, rozhodlo se o zavedení chovu prasat a drůbeže. Ředitelem školy byl Ing. František Forman a vedoucím statku se stal Václav Merunka. Na škole byly realizovány různé typy studia. Postupně se vytrácí lnářské zaměření a snahou školy je poskytovat především všeobecné zemědělské vzdělání. V roce 1958 byla zřízena i dvouletá zemědělská škola učňovská. Na tomto se podíleli ředitelé Ing. Josef Hnát  a  František Brož.

Od 1.září 1960 byla výuka zahájena na výběrové zemědělské technické škole, která  o rok později získává statut střední školy a čtyřleté studium má být zakončeno maturitní zkouškou. Prvním ředitelem této školy se stal Ing. František Randa. Pro budoucnost školy mělo zásadní význam předání budovy zrušeného  Okresního národního výboru do jejího vlastnictví. Některé prostory byly využívány jako internát, v jiných se konala různá školení. Škola se musela adaptovat především na výuku, a proto se internát přesunul zpátky na Dusilov.

V 70. a 80. letech  byla škola velmi plodná. Byla dokončena stavba cvičné haly pro výuku praxe a odborných předmětů. Přístavba rozšířila prostory školy o další odborné učebny. Úspěchem bylo korunováno i dlouholeté úsilí o otevření nového domova mládeže. V Humpolci  se konalo poprvé celostátní finále jezdecké a vozatajské soutěže Zlatá podkova Zemědělských novin. Byly navázány mezinárodní kontakty a začaly se uskutečňovat výměnné pobyty v Rumunsku, Bulharsku, Jugoslávii a Německu. Organizovaly se zájezdy do SRN, Švédska, Francie. V tomto období byli ve funkci ředitele Ing. Josef Hnát a Ing. František Samec.

V roce 1985 dostala škola název Střední zemědělská škola. V roce 1989 byl novým ředitelem školy jmenován Ing. Miroslav Červený. Bylo otevřeno nové stravovací zařízení, tělocvična, vše slouží nejen škole, ale i široké veřejnosti dodnes.

Velký zlom nastal v novém tisíciletí. Problematická situace ve školství přinesla úsporná opatření a důsledkem toho bylo sloučení  čtyř do té doby samostatných pracovišť v jeden právní subjekt. Jednalo se o Střední zemědělskou školu a Střední odborné učiliště technické v Humpolci, Střední zemědělskou školu v Havlíčkově Brodě a Integrovanou střední školu ve Světlé nad Sázavou. Ředitelem školy se stává Mgr. Otakar Březina. Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze byla na škole zahájena výuka Bakalářského oboru Chov koní. 1. července 2006  dostala škola statut Česká zemědělská akademie, stření škola.

V současné době se na škole studují obory: Agropodnikání - ekologické a konvenční zemědělství, Agropodnikání - chov koní a jezdectví, Chovatelství – kynologie, Mechanizace a služby,  Autoelektronika, Podnikání, Autoelektrikář, Automechanik, Karosář, Opravář zemědělských strojů, Opravářské práce, Zemědělec - farmář, Instalatér, Zedník, Tesař, Jezdec a chovatel koní .

 

 

Fotogalerie - 130. výročí

 

Fotogalerie - 125. výročí

 

Almanach - 125. výročí

 

Almanach - 120. výročí
 

 

 

 

1 cech obkladacu logo casopis 4 6
logoagroportal agrojournal