Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email
YouTube    Facebook

Články

Přijímací řízení

 

 

pen


    výsledky 1. kola přijímacího řízení 

do oborů s výučním listem 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem pro školní rok 2017/2018

Datum zveřejnění: 22. 4. 2017

Dnem zveřejnění seznamu začíná přijatým uchazečům běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisových lístků.

Upozornění pro uchazeče, kteří se zároveň hlásili do oboru s maturitní zkouškou. Výsledky přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou budou zveřejněny nejdříve 28. 4. 2017. Je třeba vyčkat těchto výsledků a následně zvážit, do kterého oboru odevzdáte zápisový lístek ve stanovené lhůtě 10 dnů od zveřejnění výsledků.

Pro uchazeče, kteří se hlásí do oboru vzdělání s výučním listem, končí lhůta pro odevzdání zápisového lístku 9. 5. 2017, pro obory s maturitní zkouškou končí lhůta pro odevzdání zápisového lístku 16. 5. 2017. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání ve střední škole.

 

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

Kód

Body celkem

přijat/a - nepřijat/a

193

48, 75

přijat/a

278

46, 80

přijat/a

369

46, 80

přijat/a

286

45, 00

přijat/a

288

44, 10

přijat/a

279

43, 95

přijat/a

368

43, 35

přijat/a

183

43, 20

přijat/a

283

43, 05

přijat/a

291

41, 85

přijat/a

282

41, 25

přijat/a

370

40, 95

přijat/a

292

40, 35

přijat/a

289

40, 35

přijat/a

290

39, 15

přijat/a

285

39, 15

přijat/a

277

38, 55

přijat/a

284

36, 45

přijat/a

366

35, 55

přijat/a

287

35, 40

přijat/a

146

34, 65

přijat/a

280

33, 75

přijat/a

281

30, 90

přijat/a

184

30, 00

přijat/a

367

30, 00

přijat/a

124

28, 95

přijat/a

401

27, 15

přijat/a

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Kód

Body celkem

přijat/a - nepřijat/a

194

49, 95

přijat/a

156

48, 75

přijat/a

353

48, 15

přijat/a

203

45, 00

přijat/a

229

42, 30

přijat/a

190

42, 00

přijat/a

226

41, 40

přijat/a

122

40, 35

přijat/a

349

39, 30

přijat/a

128

38, 40

přijat/a

232

37, 95

přijat/a

227

37, 50

přijat/a

357

37, 50

přijat/a

350

36, 60

přijat/a

228

36, 00

přijat/a

163

35, 40

přijat/a

231

34, 80

přijat/a

393

33, 75

přijat/a

225

33, 30

přijat/a

189

32, 85

přijat/a

348

32, 85

přijat/a

230

32, 55

přijat/a

384

31, 05

přijat/a

175

30, 90

přijat/a

233

28, 95

přijat/a

154

27, 30

přijat/a

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Kód

Body celkem

přijat/a - nepřijat/a

312

50, 70

přijat/a

155

48, 75

přijat/a

301

48, 75

přijat/a

311

48, 00

přijat/a

313

46, 05

přijat/a

314

45, 00

přijat/a

294

45, 00

přijat/a

162

43, 95

přijat/a

298

42, 30

přijat/a

145

42, 15

přijat/a

381

41, 85

přijat/a

295

40, 35

přijat/a

304

39, 00

přijat/a

316

37, 95

přijat/a

151

37, 50

přijat/a

132

37, 05

přijat/a

148

37, 05

přijat/a

352

36, 60

přijat/a

309

35, 40

přijat/a

306

35, 25

přijat/a

303

34, 80

přijat/a

297

34, 35

přijat/a

351

34, 05

přijat/a

302

33, 75

přijat/a

392

33, 75

přijat/a

308

33, 15

přijat/a

300

32, 10

přijat/a

293

32, 10

přijat/a

299

31, 95

přijat/a

129

31, 05

přijat/a

315

30, 00

nepřijat/a

305

30, 00

nepřijat/a

153

27, 30

nepřijat/a

307

27, 30

nepřijat/a

380

27, 15

nepřijat/a

310

26, 85

nepřijat/a

192

25, 95

nepřijat/a

296

24, 30

nepřijat/a

36-52-H/01 Instalatér

Kód

Body celkem

přijat/a - nepřijat/a

406

55, 05

přijat/a

196

49, 65

přijat/a

130

45, 00

přijat/a

237

45, 00

přijat/a

238

44, 10

přijat/a

240

41, 40

přijat/a

133

37, 05

přijat/a

239

34, 80

přijat/a

354

32, 85

přijat/a

241

32, 10

přijat/a

383

31, 05

přijat/a

 

 


Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole 
  • Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu (nevztahuje se na nástavbové studium).
  • Zápisový lístek se odevzdává řediteli školy.
  • Pokud se uchazeč hlásí ze základní školy, obdrží zápisový lístek na základní škole.
  • Pokud se uchazeč hlásí odjinud, obdrží zápisový lístek na základě písemné žádosti na příslušném krajském úřadě dle trvalého místa bydliště (pro kraj Vysočina – Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava).

 

Vzor vyplnění zápisového lístku - zde

  • vyplňujte pouze žlutě zvýrazněnou část

 

 

 

 

1 cech obkladacu logo casopis 4 6
logoagroportal agrojournal