Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email
YouTube    Facebook

Články

Nabídka kurzu

  

kurz zem cinpro výkon obecných zemědělských činností


 

Nabízíme zájemcům kurz pro výkon obecných zemědělských činností v celkovém rozsahu 300 hodin. Vzdělávací program schválilo Ministerstvo zemědělství, č. j. 35271/2010-13090 ze dne 14. 12. 2010.


Cíl studia:

 • komplexní příprava pro výkon zemědělských činností 
 • zvládnutí teoretického základu i absolvování praxe k ověření teoretických poznatků
 • znalosti získané během studia budou prověřeny v závěrečném testu
 • po jeho úspěšném složení získají účastníci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, které je zároveň podkladem pro žádosti o dotace z EU pro potenciální zájemce


Obsah kurzu:

 • Teoretická výuka - 195 hodin
 • Pěstování zemědělských plodin - 42 hodin
 • Chov hospodářských zvířat - 42 hodin
 • Zemědělská technika a technologické linky - 29 hodin
 • Ekonomika a podnikání - 40 hodin
 • Základy práce s informační a komunikační technikou - 15 hodin
 • Základy zemědělského práva a zemědělské politiky - 6 hodin
 • Zásady bezpečnosti a hygieny práce - 3 hodiny
 • Ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny - 12 hodin
 • Zpracování projektu - 6 hodin
 • Praktická výuka - 105 hodin
 • Celkem (teorie + praxe) - 300 hodin


Závěrečné zkoušky:

 • písemná část - 120 minut
 • ústní část - 30 minut


Cílová skupina:

 • zemědělská veřejnost
 • začínající zemědělci, kteří žádají o dotaci z Programu rozvoje venkova - opatření I.3.2 (úspěšným absolvováním kurzu získají minimální zemědělskou kvalifikaci, která je jednou z podmínek, kterou má příjemce dotace splňovat)

 

Časový harmonogram kurzu:

 • zahájení kurzu
 • konec října 2016 - začátek listopadu 2016
 • výuka probíhá ve dvoudenních blocích (pátek - sobota)
 • výuka probíhá většinou v týdenních intervalech
 • výuka probíhá zpravidla od 8:00 do 16:00 hodin
 • podmínky účasti
 • zaslání (odevzdání) přihlášky ke kurzu
 • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu
 • ukončení kurzu
 • kurz je ukončen komisionální zkouškou
 • zkouška se skládá ze tří částí (teoretická zkouška, samostatné vypracování projektu, obhajoba projektu)
 • teoretická zkouška sestává z písemného testu v rozsahu minimálně 70 otázek; k hodnocení prospěl musí účastník správně zodpovědět alespoň 70% otázek
 • obhajoba projektu probíhá před zkušební komisí, doba obhajoby činí maximálně 30 minut (účastník zpracovává projekt samostatně dle individuálního zadání)
 • osvědčení
 • úspěšným absolventům bude dle Vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb. vydáno osvědčení o absolvování vzdělávacího programu "Kurz pro výkon obecných zemědělských činností" s celostátní platností
 • pro získání osvědčení je nutná minimálně 75 procentní účast na výuce
 • cena kurzu
 • závisí na počtu účastníků kurzu
 • při minálním počtu 5 účastníků je cena 20 000 Kč, včetně DPH
 
  Kontakt:
 • Ing. František Stiller
 • +420 775 749 781
 • stiller(zavinac)cza-hu.cz

 

Přihláška:

 

Informace o kurzu

Vzdělávací program kurzu

 

  

 

1 cech obkladacu logo casopis 4 6
logoagroportal agrojournal