Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email
YouTube    Facebook

Články

Václav Bezouška

 

 

bezouska


Učeň roku 2013 stavebních oborů

v Kraji Vysočina


 

V měsíci červnu nastává ve všech školách čas na hodnocení studijních výsledků žáků a studentů. Znalosti a dovednosti získané v jednotlivých předmětech mohou učitelé poměrně jednoduše porovnat a zhodnotit známkou. Ale jak vyhodnotit výsledky těch žáků a studentů, kteří se nespokojili jen s pohodlným průměrem a vykonali například na poli sportovním, uměleckém nebo profesním pro sebe i pro reprezentaci své školy něco navíc?

Tuto otázku si položili před lety i pracovníci sdružení ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví a rozhodli se pro každoroční vyhlašování titulu Učeň roku stavebních oborů v příslušném kraji.

Oslovené školy vyučující budoucí stavbaře nominují své nejlepší žáky a čekají na vyjádření odborné komise. Ta potěšila učitele stavebních oborů z pracoviště České zemědělské akademie v Nádražní ulici v Humpolci v posledních letech už potřetí, když vybrala za Učně roku 2013 Kraje Vysočina právě našeho žáka Václava Bezoušku.

Václav se stal v říjnu 2013 společně s Michalem Rybáčkem vicemistrem republiky v soutěži odborných dovedností oboru zedník nazvané „Obkladačské naděje“, po celé 3 roky studia plnil kritéria pro zisk motivačního stipendia Kraje Vysočina určeného pro podporu nejlepších žáků vybraných nedostatkových oborů. I ve svém volném čase pomáhá na stavbách a po vyučení bude pokračovat ve zvolené stavební profesi.

Čestné ocenění společně s hodnotným darem bylo Václavovi předáno při slavnostním večeru v překrásném prostředí modernizovaného kina v Počátkách ve středu 11. června v rámci vyhlašování výsledků soutěže Stavba Vysočiny 2013. Před zraky předsedy Senátu České republiky pana Milana Štěcha, představitelů Kraje Vysočina a zástupců stavebních firem popřál Václavovi mnoho úspěchů za Svaz podnikatelů ve stavebnictví pan Lněnička.

Václav Bezouška navázal na podobné úspěchy našich žáků v uplynulých letech, kdy byli jmenováni za Učně roku instalatér Ladislav Peterka nebo tesař Jan Kratochvíl. Potěšitelné je, že tito naši absolventi úspěšně pokračují ve zvolené profesi ve stavebních firmách ke spokojenosti svých současných zaměstnavatelů.

Zatím nezodpovězenou otázkou je, zda tito naši nejúspěšnější absolventi naleznou v příštích letech následovníky?! Podmínky pro to na naší škole mají, ale je jen na nich, jestli vyvinou větší odhodlanost, chuť a ctižádost dosáhnout i úspěchů v krajském nebo celostátním měřítku.

Materiální a organizační podmínky pro výuku stavebních oborů neustále vylepšují i příslušné profesní cechy.

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR se podílí na průběhu závěrečných zkoušek oboru tesař a pro úspěšné absolventy připravuje na konci června už 11. slavnostní pasování na tovaryše cechu v sále renesančního zámku v Telči.

Cech obkladačů ČR nám zajistil pro výuku obkladačských prací několik palet nejmodernějších vzorů obkladaček přímo od výrobce včetně potřebné stavební chemie – lepidel a spárovacích hmot. Se základy obkladačských prací se mohli seznámit v končícím školním roce nejen žáci naší školy, ale v rámci projektů Kraje Vysočina a Krajské hospodářské komory Jihlava i desítky žáků základních škol z Humpolce, Herálce a Košetic.

I pro příští rok připravujeme širokou spolupráci se žáky základních škol v rámci projektů. Loňští účastníci zájmových kroužků mohou pokračovat a nové budeme oslovovat v měsíci září 2014.

Přijďte se sami přesvědčit o tom, že stavební řemesla v Humpolci stále žijí a mají před sebou perspektivní budoucnost!

Za kolektiv spolupracovníků ing.František Čížek, ZŘ ČZA Humpolec

 

 

 

 

 

 

 

1 cech obkladacu logo casopis 4 6
logoagroportal agrojournal